Privacyverklaring

vanaf: 22 Augustus 2018

1. Algemeen

Bedankt voor je interesse in VAPIANO. Hierbij willen wij jou overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) informeren over de wijze waarop VAPIANO jouw gegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is VAPIANO SE, Im Zollhafen 2-4, D-50678 Keulen (VAPIANO).

Bewaartermijn

In beginsel worden jouw gegevens zolang bewaard als voor het beoogde doel noodzakelijk is, en worden ze daarna verwijderd. Indien er wettelijke bewaarplichten bestaan, worden jouw gegevens na afloop van de betreffende termijnen verwijderd.

Doorgifte van gegevens aan derden

Doorgifte binnen de groep, bijvoorbeeld aan VAPIANO International Marketing GmbH (VIM), dat verantwoordelijk is voor marketing en het PEOPLE-programma, vindt plaats op grond van toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG, een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f) AVG, dan wel op grond van artikel 28 AVG. Voor de uitvoering van het VAPIANO PEOPLE-programma worden de gegevens doorgestuurd naar alle deelnemende restaurants en onze landelijke ondernemingen. De rechtsgrondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, sub b) AVG. Verder geeft VAPIANO jouw persoonsgegevens uitsluitend door aan derden, zoals de belastingdienst, banken, rechtbanken en rechtshandhavingsautoriteiten, wanneer wij op grond van wettelijke voorschriften overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub c) AVG daartoe verplicht zijn, wanneer dit in verband met een arbeidsverhouding overeenkomstig § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Duitse privacywet) vereist is, wanneer jij ons toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG hebt gegeven of wanneer dit op grond van een gerechtvaardigd belang van VAPIANO noodzakelijk is.

Voor zover er gegevens aan onze dienstverleners worden doorgegeven, die belast worden met de verwerking van gegevens, vindt dit uitsluitend plaats in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming volgens artikel 28 AVG in verband met het leveren van onze diensten.

Er worden geen gegevens van deelnemers aan listbrokers dan wel andere ondernemingen doorgegeven voor reclamedoeleinden.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

In bepaalde gevallen geven wij persoonsgegevens door aan derde landen buiten de EU. Daarbij nemen wij een adequaat beschermingsniveau in acht:

een adequaat beschermingsniveau is gewaarborgd, indien er sprake is van deelname aan het EU-VS-privacyschild (artikel 45, lid 1 AVG), indien er Europese standaardcontractbepalingen zijn gesloten dan wel indien middels een Europees besluit erkend wordt dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau. 

Jouw rechten

Indien aan de voorwaarden is voldaan, heb je recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die door VAPIANO van jou bewaard worden. Bovendien heb je recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking en doorgifte van jouw persoonsgegevens.

Als je ons toestemming hebt gegeven, kun je jouw toestemming op elk moment weer intrekken. Tot het moment waarop je jouw toestemming intrekt, hebben wij het recht jouw gegevens te verwerken.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting, maar kan in bepaalde gevallen een voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten, voor het leveren van een dienst of om deel te nemen aan het PEOPLE-programma. Je bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken, maar zonder jouw gegevens kun je geen aanspraak maken op bepaalde diensten.

Online sollicitaties

Jij bepaalt zelf welke gegevens jij bij een online sollicitatie aan ons door wilt geven. Online sollicitaties worden op elektronische wijze naar onze afdeling personeelszaken doorgestuurd en daar zo spoedig mogelijk uitsluitend voor het selecteren van sollicitanten verwerkt. De rechtsgrondslag daarvoor is § 26 BDSG (nieuw). Doorgaans worden sollicitaties aan de betreffende afdelingshoofden binnen onze onderneming doorgestuurd. Verder worden jouw gegevens niet verspreid. Jouw gegevens worden binnen onze onderneming vertrouwelijk behandeld. Alle documenten worden in geval van afwijzing drie maanden daarna verwijderd. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij reiskostendeclaraties) kunnen documenten op grond van een fiscale bewaarplicht langer bewaard worden. De bewaartermijn is dan afhankelijk van de wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld op grond van de Abgabenordnung (Duitse belastingwet) of het Handelsgesetzbuch (Duitse handelswetboek) (6-10 jaar). Indien wij jouw sollicitatieformulier ook bij andere vacatures in de toekomst mogen gebruiken, verzoeken wij jou dit te vermelden (toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG) op het sollicitatieformulier of vragen wij jou om toestemming.

Nieuwsbrief

Op onze website kun je je aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief. Door middel van de nieuwsbrief word je geïnformeerd over actuele aanbiedingen, interessante specials en nieuws uit de VAPIANO-wereld en bovendien ontvang je daarin tegoedbonnen. Als je nog geen lid ben van VAPIANO PEOPLE, maar je wel voor de VAPIANO-nieuwsbrief hebt aangemeld, verwerken wij daarvoor jouw naam, als je deze bij het aanmelden hebt doorgegeven, en jouw e-mailadres. Als je wel lid bent van VAPIANO PEOPLE en je aangemeld hebt voor de nieuwsbrief, verwerken wij daarvoor jouw naam en jouw e-mailadres. Nadat je het aanmeldformulier verzonden hebt, ontvang je van ons een e-mail ter bevestiging. Je aanmelding is pas definitief als je op de link in deze e-mail geklikt hebt. De rechtsgrondslag daarvoor is jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG. 

Met je aanmelding voor de nieuwsbrief ga je ermee akkoord dat het moment waarop links in de nieuwsbrief geopend worden, evenals de inhoud die je bekijkt door ons geanalyseerd en verwerkt worden, zodat de inhoud van de nieuwsbrief continu verbeterd en op jouw interesses afgestemd kan worden. 

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief bieden wij nu en dan deelname aan winacties aan (zie "Winacties"). 

Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld via de afmeldfunctie onder PEOPLE, via de afmeldlink onderaan elke e-mail, door een e-mail naar people-support@vapiano.de te sturen of door een brief naar VAPIANO International Marketing GmbH, Im Zollhafen 2-4, D-50678 Köln te sturen. Tot het moment waarop je jouw toestemming intrekt, hebben wij het recht jouw gegevens te verwerken.

Contact

Je kunt contact met ons opnemen via onze website www.vapiano-people.com onder "CONTACT", per e-mail via info(at)vapiano.eu , door te bellen naar +49 (0) 221 67001-0 of door een brief te sturen naar VAPIANO SE, Im Zollhafen 2-4, D-50678.

Gegevensbeveiliging

Om jouw gegevens optimaal te beveiligen tegen ongewenste toegang, nemen wij de nodige technische en organisatorische maatregelen. Zo wordt op onze pagina's een encryptiemethode toegepast. Jouw gegevens worden daarbij via internet van jouw computer naar onze server en omgekeerd doorgestuurd door middel van TLS-versleuteling. Dit herken je aan het hangslot in de adresbalk van je browser. Bovendien begint het adres met .

Wincties

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, kun je daarbij meedoen aan een winactie. Gegevens die je in verband met winacties verstrekt, gebruiken wij uitsluitend om de winnaars vast stellen en om contact met hen op te nemen (artikel 6, lid 1, sub b) dan wel f) AVG). De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Het gebruik van jouw gegevens voor reclamedoeleinden wordt hierbij uitgesloten. Wij verwijderen deze gegevens direct na afloop van de winactie, nadat de prijs overhandigd is of als jij bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw gegevens. Als je gewonnen hebt, maken we alleen met jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG jouw naam bekend.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

datenschutz süd GmbH
Wörthstraße 15
D-97082 Würzburg

office(at)datenschutz-sued.de
Tel.: +49 (0)931 30 49 76 0

Wijziging van de privacyverklaring

VAPIANO behoudt zich het recht voor de privacyverklaring regelmatig aan te passen aan de betreffende gegevensverwerkingprocessen. Je wordt via onze website, via de app of per e-mail geïnformeerd over wijzigingen in de privacyverklaring.

2. Website vapiano.com

Onderstaand informeren wij jou over de wijze waarop gegevens op onze website worden verwerkt.

Opslag van het IP-adres

Wij gebruiken informatie die wij tijdens jouw bezoek aan onze website ontvangen en opslaan uitsluitend voor interne doeleinden en ter verbetering van de weergave van onze website. Als dit noodzakelijk is ter bescherming tegen aanvallen die de werking van onze website nadelig beïnvloeden (hackaanvallen, trojans, denial-of-service-aanvallen, spam), hebben wij alleen voor dit doel in specifieke gevallen toegang tot het IP-adres van jouw computer, dat als veiligheidsmaatregel overeenkomstig § 100, lid 1 TKG (Telekommunikationsgesetz, Duitse telecommunicatiewet) zeven dagen bewaard wordt door onze telecomaanbieder. De rechtsgrondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f) AVG.

Gebruiksgegevens

Als je onze website bezoekt, worden op onze webserver tijdelijk zogeheten gebruiksgegevens voor statistische doeleinden opgeslagen om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Deze gegevens omvatten

 • de pagina waarop het bestand is opgeroepen;
 • de naam van het bestand;
 • de datum en het tijdstip van de aanvraag;
 • de doorgestuurde hoeveelheid gegevens;
 • de status van de toegang (bestand overgedragen, bestand niet gevonden);
 • een beschrijving van het type webbrowser dat gebruikt is;
 • het IP-adres van de betreffende computer (zogeheten access logs), dat zodanig verkort wordt dat het niet meer aan een persoon gekoppeld kan worden. 

De genoemde protocolgegevens worden uitsluitend geanonimiseerd opgeslagen.

Bij verzending van een e-mail naar ons registreert onze mailserver

 • jouw IP-adres, waarbij de laatste drie tekens worden weggelaten;
 • naar welke hostnaam van de mailserver en welk IP-adres van VAPIANO de e-mail verzonden wordt;
 • het tijdstip van de verbinding, de verzending en de overdracht.

Bij de ontvangst van een door ons naar jou verzonden e-mail worden de hostnaam en het IP-adres van het verzendende systeem geregistreerd.

Bij het openen van de e-mail door jou wordt geregistreerd vanaf welk IP-adres de oproep plaatsvindt.

Wij gebruiken deze informatie om het openen van onze website mogelijk te maken, ter controle en voor het beheer van onze systemen en om de weergave van onze website te verbeteren. De rechtsgrondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f) AVG. De gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Op die manier kunnen geen gebruikersprofielen worden gegenereerd die aan personen gekoppeld kunnen worden. Daarbij worden geen gegevens van personen of hun individuele gedrag verzameld.

Contactformulier

Je hebt de mogelijkheid om via een online formulier contact met ons op te nemen. Voor het gebruik van dit contactformulier hebben wij jouw voor- en achternaam, jouw e-mailadres evenals jouw bericht nodig en moeten wij weten welk VAPIANO-restaurant het betreft of dat het om een vraag over VAPIANO PEOPLE gaat. Verdere gegevens, zoals jouw adres, postcode en woonplaats mag je verstrekken, maar dat hoeft niet. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, eerste zin, sub b) AVG bij vragen van klanten of over PEOPLE, in alle andere gevallen artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f) AVG. Vrijwillig verstrekte gegevens worden alleen met jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG verwerkt. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van jouw vraag dan wel tot het moment waarop je je toestemming intrekt of bezwaar maakt, en daarna verwijderd. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Locatie delen

Als je onze website voor het eerst opent, heb je de mogelijkheid je actuele locatie met ons te delen. De rechtsgrondslag daarvoor is jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG. Je kunt je browser zodanig instellen, dat bij browseverkeer een "Niet bijhouden"-verzoek verzonden wordt of jouw gebruiksactiviteit niet bijgehouden wordt. Op die manier kan mogelijk gewaarborgd worden, dat jou bij elke nieuwe browsersessie opnieuw om toestemming voor toegang tot jouw locatie wordt gevraagd. Als je daar toestemming voor geeft, gebruiken wij jouw locatie om jou het dichtstbijzijnde VAPIANO-restaurant te kunnen tonen, zodat je daar zelf niet naar hoeft te zoeken en tijd kunt besparen. Voor het vaststellen van jouw locatie wordt je IP-adres verzameld als je daar toestemming voor verleend hebt.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Tot het moment waarop je jouw toestemming intrekt, hebben wij het recht jouw gegevens te verwerken. De deactiveringsmogelijkheden zijn daarbij browserafhankelijk. Het delen van je locatie kan in een browser bijvoorbeeld worden uitgeschakeld via het informatiesymbool links van het URL-adres. Informatie over het uitschakelen van deze functie in Firefox vind je hier . Schakel de localisatiefunctie ook altijd uit in je browserinstellingen, als je niet wilt dat jouw locatie gedeeld wordt.

Restaurant zoeken

Onder "Restaurants" vind je de optie "Zoek een restaurant". Je kunt daar een postcode of een stad invullen, waarna alle dichtstbijzijnde VAPIANO-restaurants getoond worden. Het is ook mogelijk om de locatie onder "Zoek een restaurant" weer te geven. Met het gebruik van deze zoekfunctie geef je toestemming voor de verwerking van gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG. Bij het oproepen van Google Maps-kaartgegevens worden permanente cookies geplaatst. Je kunt je browser zodanig instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. Op die manier wordt het gebruik van cookies transparant voor jou. Door het oproepen van de kaartgegevens van Google Maps kan informatie aan de hand van jouw gebruik (met name het IP-adres van je computer) naar een server van Google Inc. in de VS worden doorgestuurd en daar worden opgeslagen. VAPIANO heeft geen invloed op de verwerking van gegevens door Google Inc. Wij gebruiken jouw gegevens niet om een gebruikersprofiel van jou op te stellen.

Als je niet instemt met de verwerking van gegevens door Google Inc., geef dan geen toestemming voor het delen van je locatie of deactiveer de JavaScript-functie in je browser. Tot die tijd is de verwerking van gegevens toegestaan. Zie voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van Google Maps, die je rechtsonder in de Google Maps-kaart kunt openen als je daar gebruik van wilt maken. 

Cookies 

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Daarmee kan informatie gedurende een bepaalde periode worden verzameld en kan de computer van een bezoeker worden geïdentificeerd. Cookies bevatten deels echter ook slechts informatie over bepaalde instellingen die niet persoonsgebonden zijn. Voor een betere gebruiksersondersteuning en om de weergave van onze website aan te passen, gebruiken wij permanente cookies en zogeheten sessiecookies. Sessiecookies worden automatisch verwijderd als je je browser sluit. Het gebruik van cookies is gegrond een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f) AVG. Je kunt je browser zodanig instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. Op die manier wordt het gebruik van cookies transparant voor jou.

Belangrijk: als je het gebruik van cookies helemaal uitschakelt, kun je je niet als geregistreerde gebruiker aanmelden of je voor de eerste keer registreren, met andere woorden het gebruik van dit gedeelte is dan uitgesloten. Het is ook mogelijk dat onze website dan mogelijk niet optimaal wordt weergegeven en dat sommige functie technisch niet meer beschikbaar zijn.

Google Analytics

Voor een adequate vormgeving van onze website maken wij met behulp van Google Analytics gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan.  Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies, tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door cookies over jouw gebruik van deze website wordt verzameld, wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Aangezien wij IP-anonimisering op deze website geactiveerd hebben, wordt jouw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren echter door Google verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en pas daar verkort. Daarbij is er sprake van een adequaat beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45, lid 1 AVG, omdat Google deelneemt aan het EU-VS-privacyschild. Google gebruikt deze informatie om jouw gebruik van de website voor ons te analyseren, reports over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en van internet aan ons te leveren. Wij gebruiken Google Analytics bijvoorbeeld om kliks vanuit Google AdWords voor uitsluitend statistische doeleinden te analyseren. Het gebruik van Google Analytics geschiedt met jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG. Ga voor informatie over het gebruik van gegevens door Google naar

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl of naar

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl . 

Je kunt je toestemming voor het genereren van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op elk moment intrekken. Dat kan op verschillende manieren:

1) afhankelijk van de browser die je gebruikt, kun je een browser-plugin installeren, die tracking voorkomt. Klik daarvoor hier  en installeer vervolgens de beschikbare browser-plugin;

2) je kunt het plaatsen van cookies die voor het genereren van profielen gebruikt worden voorkomen door de betreffende instelling in je browser-software aan te passen;

3) een andere mogelijkheid om analyses van het gebruik van de website door Google Analytics te voorkomen, is door het plaatsen van een opt-out-cookie, waarmee Google de opdracht krijgt jouw gegevens niet voor dergelijke analyses op te slaan of te gebruiken. Houd er rekening mee dat bij deze mogelijkheid het gebruik van de website alleen niet geanalyseerd wordt, zolang de opt-out-cookie door de browser wordt opgeslagen. Als je de opt-out-cookie nu wilt plaatsen, klik dan hier hier .

Social media-knoppen

Op onze website gebruiken wij verschillende social media-knoppen in de vorm van links: behalve Facebook-knoppen van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA en Twitter-knoppen van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, staan er op onze website ook Instagram-knoppen van Instagram, LLC ATTN, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als je onze website opent, worden daarbij nog geen gegevens naar de social media-aanbieders gestuurd. Profielvorming door derden is zodoende uitgesloten. De bezoekers die graag gebruik willen maken van social media-knoppen, willen wij deze mogelijkheden echter niet onthouden. Daarom bieden wij op verschillende plekken op onze website de mogelijkheid social media-knoppen te gebruiken en daarmee onze activiteiten op social media te bereiken of inhoud, zoals reacties met anderen te delen. Houd er rekening mee dat als je op een social media-knop klikt, bepaalde gegevens naar de social media-aanbieder doorgestuurd kunnen worden, zoals

 • de geopende VAPIANO-website, waarop de social media-knop zich bevindt;
 • datum en tijdstip waarop op de social media-knop geklikt is;
 • informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem;
 • jouw actuele IP-adres.

Door op de knop te klikken, geef je de social media-aanbieder toestemming voor de verwerking van jouw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG. Als je op het moment, waarop je op de knop klikt al ingelogd bent bij de betreffende social media-dienst, heeft deze ook de mogelijkheid om aan de hand van bovengenoemde gegevens jouw gebruikersnaam en mogelijk zelfs je echte naam te achterhalen. Deze gegevens kunnen door de social media-aanbieder ook in landen buiten de Europese Unie verwerkt worden. Wij hebben geen invloed op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de social media-aanbieder. Houd er rekening mee dat de social media-aanbieder met bovengenoemde gegevens zonder meer in staat is gepseudonimiseerde en zelfs geïndividualiseerde gebruikersprofielen te genereren.

Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je op https://nl-nl.facebook.com/policy.php , van Twitter op https://twitter.com/privacy?lang=nl en van Instagram op https://nl-nl.facebook.com/help/instagram/ .  

Google Remarketing 

Wij maken gebruik van cross-device remarketingtechnologieën van Google, om jou op basis van je bezoek aan onze website gerichte advertenties op andere websites te kunnen tonen. De verwerking van gegevens vindt op basis van jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) AVG plaats.

Hoe werkt remarketing?

Als jij onze website bezoekt, is het mogelijk dat Google herkenningskenmerken voor jouw browser of jouw eindapparaat oproept (bijvoorbeeld een zogeheten browser fingerprint genereert), jouw IP-adres analyseert of een herkenningskenmerk in de vorm van een klein tekstbestand op jouw eindapparaat plaatst (bijvoorbeeld een zogeheten third-party-cookie). Het is bovendien mogelijk dat Google jouw bezoek aan onze website aan een of meer van dergelijke herkenningskenmerken koppelt en opslaat om jou op andere websites onze advertenties te tonen.

De hierboven beschreven herkenningskenmerken zijn gepseudonimiseerd en kunnen door Google worden gebruikt om jouw eindapparaat op andere websites te herkennen. Als je bijvoorbeeld een website bezoekt die deel uitmaakt van het Google Display-netwerk (reclame dus in opdracht van Google toont), kan Google jouw eindapparaat en jouw browser aan de hand van bovengenoemde kenmerken herkennen.

Wij kunnen onze website bovendien voorzien van zogeheten "remarketing-tags". Dat betekent dat wij in onze website codes kunnen opnemen, die informatie over de inhoud van de weergegeven pagina's bevatten (zoals product- of dienstencategorieën). De codes die wij gebruiken, bevatten echter geen persoonsgebonden of gevoelige informatie. Google ontvangt deze codes en slaat ze op bij de genoemde herkenningskenmerken. Als jij dus een pagina bezoekt waaraan wij de code van een bepaalde productcategorie hebben toegevoegd, slaat Google deze code op en voegt deze toe aan jouw herkenningskenmerken.

Daardoor kunnen wij bij Google de opdracht geven tot het tonen van advertenties op andere websites, die afgestemd zijn op de bij ons bezochte pagina's. Als je een andere website bezoekt die deel uitmaakt van het Google Display-netwerk, kan Google aan de hand van de herkenningskenmerken en de daarbij opgeslagen codes herkennen of en zo ja, welke advertentie aan jou moet worden getoond.

Meer informatie over de werkwijze van Google remarketingtechnologieën vind je op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl . 

Wat is cross-device remarketing?

Als jij je met je eigen aanmeldgegevens bij Google-diensten aanmeldt of een of meerdere eigen Google-accounts gebruikt, kan Google de herkenningskenmerken van verschillende browsers en eindapparaten aan elkaar koppelen. Als Google dus een eigen herkenningskenmerk voor de door jou gebruikte laptop, desktop-pc, smartphone of tablet gegenereerd heeft, kunnen deze herkenningskenmerken aan elkaar gekoppeld worden, zodra jij met jouw aanmeldgegevens een Google-dienst gebruikt of gebruikt hebt. Op die manier kan Google onze reclamecampagnes ook ongeacht het eindapparaat gericht tonen. Google doet dit echter alleen, als jij Google in het verleden toestemming hebt verleend voor deze vorm van gegevensverwerking.

Je kunt de instellingen voor advertenties aanpassen. Je kunt deze vorm van reclame op elk moment stopzetten door via https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=n l gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen. Houd er rekening mee dat deze instellingen mogelijk niet op alle eindapparaten en in alle browsers worden toegepast. Meer informatie vind je eveneens op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl .

Google Tag Manager

Voorts maken wij op onze website gebruik van Google Tag Manager om gepersonaliseerde, op interesses en locatie gebaseerde online advertenties te tonen.

Google Tag Manager biedt ons de mogelijkheid om bezoekers van onze website in het kader van reclamecampagnes voor onze producten op websites van onze reclamepartners met gerichte advertenties te benaderen. Deze vorm van reclame vindt anoniem plaats. Advertenties op de websites van onze partners worden weergegeven met behulp van Google Tag Manager op basis van een bepaalde cookie-technologie ("DoubleClick Cookie") en het vorige bezoek aan onze website. De gegevens worden door Google verzameld en bewaard. Onze reclamepartners ontvangen geen informatie over de gegevens die in de cookie zijn opgeslagen. In de cookie wordt behalve het IP-adres van de gebruikte computer een ID-nummer opgeslagen, waarmee Google kan vaststellen hoe vaak je welke website geopend hebt. Er worden behalve het IP-adres verder geen persoonsgegevens opgeslagen. De in de cookie opgeslagen gegevens worden niet aan andere persoonsgegevens van gebruikersprofielen gekoppeld. De rechtsgrondslag voor deze vorm van gegevensverwerking is jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG. Je kunt de instellingen voor advertenties aanpassen onder "Advertenties Help" van Google ( https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl ). Tot het moment waarop je jouw toestemming intrekt, is de verwerking van gegevens toegestaan.

Versleuteling

Om jouw gegevens te beveiligen tegen ongewenste toegang, passen wij op een aantal pagina's encryptiemethoden toe. Jouw gegevens worden daarbij via internet van jouw computer naar onze server en omgekeerd doorgestuurd door middel van een 128-bit TLS-versleuteling (Transport Layer Security). Dit herken je aan het hangslot in de adresbalk van je browser. Bovendien begint het adres met . Wij passen geen versleuteling toe als je slechts algemeen beschikbare informatie met ons deelt.

3. VAPIANO PEOPLE-programma

Doel van gegevensverwerking

VAPIANO verwerkt jouw persoonsgegevens die je op het aanmeldformulier hebt ingevuld voor de volgende doeleinden:

 • om je registratie voor het VAPIANO PEOPLE-programma te verwerken en een klantaccount aan te maken;
 • om deelname aan het VAPIANO PEOPLE-programma in alle deelnemende restaurants overal ter wereld mogelijk te maken;
 • om jouw klantprofiel op de website www.vapiano-people.com evenals aanbiedingen op de website toegankelijk te maken;
 • om jou met je verjaardag een e-mail met een verjaardagsgeschenk te kunnen toesturen;
 • voor geanonimiseerde enquêtes om ons te helpen nog beter aan de behoeften van onze klanten te kunnen voldoen;
 • om contact met jou op te kunnen nemen als je vragen in verband met je VAPIANP PEOPLE-account hebt;
 • om jou per e-mail over wijzigingen in deze privacybepalingen, wijzigingen in de algemene voorwaarden dan wel om organisatorische redenen over jouw VAPIANO PEOPLE-lidmaatschap te informeren;
 • ter identificatie aan de kassa tijdens een bezoek aan een restaurant;
 • om jou nadere informatie te verschaffen als je VAPIANO daar uitdrukkelijk om gevraagd hebt;
 • voor de VAPIANO Finder in de VAPIANO-app voor het vinden van het dichtstbijzijnde restaurant;
 • voor het beschikbaar stellen van de betaalfunctie, die wij niet in alle deelnemende landen kunnen aanbieden;
 • om jou onze nieuwsbrief toe te zenden, als je je daarvoor hebt aangemeld;
 • om je over tegoedbonnen, nieuwe acties of speciale aanbiedingen van VAPIANO te informeren;
 • om jou over winacties in het kader van VAPIANO PEOPLE en prijzen te informeren;
 • voor andere wettelijk toegestane doeleinden.

Voor de uitvoering van het VAPIANO PEOPLE-programma worden naam, adres, geboortedatum (ter verificatie van je leeftijd, want je moet 16 jaar of ouder zijn), e-mailadres, nummer van je VAPIANO PEOPLE-lidmaatschap en wachtwoord verwerkt. De rechtsgrondslag daarbij is artikel 6, lid 1, eerste zin, sub b) AVG in geval van toestemming dan wel artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f) AVG in geval van andere gerechtvaardigde belangen. De gegevens worden voor de duur van het PEOPLE-lidmaatschap bewaard.

Identificatie aan de kassa

Bij gebruik van de VAPIANO PEOPLE-pas of de VAPIANO-app bij een bezoek aan een restaurant verwerken wij aan de kassa je voornaam om jou als eigenaar van de pas of daadwerkelijke deelnemer te kunnen identificeren.

Verzamelen van PEOPLE- en statuspunten

Bij het verzamelen van PEOPLE- en statuspunten verwerken wij via de deelnemende VAPIANO-restaurant voor interne, statistische doeleinden de volgende gegevens:

 • datum en tijdstip van jouw bezoek;
 • plaats van het restaurant;
 • totale omzet (verkochte artikelen en gerechten);
 • totale aantal bezoeken;
 • ingewisselde PEOPLE-punten of verjaardagsgeschenken.

Gebruik wereldwijd

Om overal ter wereld in deelnemende restaurants te kunnen profiteren van de voordelen van het VAPIANO PEOPLE-programma en de app, geeft VAPIANO, voor zover noodzakelijk, jouw voor- en achternaam, geboortedatum, puntensaldo, PEOPLE-status en e-mailadres door aan de deelnemende restaurants en landelijke ondernemingen.

Veiligheid van de VAPIANO PEOPLE-pas

Op de VAPIANO PEOPLE-pas is in de QR-code een gepseudonimiseerd lidmaatschapsnummer opgeslagen. PEOPLE- en statuspunten evenals persoonsgegevens die jij ons verstrekt, worden uitsluitend in het systeem opgeslagen, zodat er bij verlies van de VAPIANO PEOPLE-pas geen persoonsgegevens verloren gaan of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Instemming met het gebruik van het PEOPLE-programma

Door je aan te melden bij het VAPIANO PEOPLE-programma stem je overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG in met het aanmaken van een persoonsgebonden gebruikersprofiel door Vapiano International Marketing GmbH (VIM).

Daartoe koppelt VIM de registratiegegevens van je aanmelding via de app of op de VAPIANO PEOPLE-website aan de gebruiks- en transactiegegevens van jouw bezoeken aan VAPIANO-restaurants. Als je met de VAPIANO-app in een van de deelnemende VAPIANO-restaurants inlogt, verzamelt VIM gebruiksgegevens (zoals bestelde gerechten en drankjes, opgeslagen favorieten en duur van het bezoek in het restaurant).

Door deelname aan het VAPIANO PEOPLE-programma geef je ons overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG toestemming om jouw basisgegevens, eventueel vrijwillig verstrekte gegevens evenals de gegevens van het gebruik van jouw persoonlijke PEOPLE QR-code of de VAPIANO-app te gebruiken om onze diensten aan jou te kunnen optimaliseren. Als je ons via de cookie-banner op https://www.vapiano-lieferservice.de/ afzonderlijk toestemming verleend hebt, gebruiken wij deze gegevens ook om jou bijvoorbeeld gerichte productaanbevelingen te kunnen doen. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om de verzamelde PEOPLE- en statuspunten bij te kunnen schrijven, tevredenheidsenquêtes uit te voeren, om ons aanbod nog verder te verbeteren en om jou, als je daar afzonderlijk toestemming voor hebt verleend, op basis van je bezoeken aan restaurants tot dusver gepersonaliseerde reclame (zoals informatie over producten of acties in VAPIANO-restaurants) per nieuwsbrief, pushberichten en in-app-berichten te sturen, indien je daar afzonderlijk toestemming voor hebt verleend.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken, maar dat betekent wel dat je het PEOPLE-programma niet meer kunt gebruiken. Jouw gegevens worden dan volledig geanonimiseerd, tenzij er wettelijke bewaarplichten bestaan. Tot het moment waarop je jouw toestemming intrekt, hebben wij het recht jouw gegevens te verwerken. Stuur voor het intrekken van je toestemming een bericht naar Vapiano International Marketing GmbH, Im Zollhafen 2-4, D-50678 Köln, bijvoorbeeld een e-mail naar support(at)vapiano-people.nl . 

4. VAPIANO-app

Vapiano International Marketing GmbH (VIM) stelt een mobiele app ter beschikking. Met behulp van deze app kun je informatie over onze producten vinden of met je persoonlijke QR-code in deze app bij de kassa van deelnemende VAPIANO-restaurants als VAPIANO PEOPLE-lid gebruikmaken van alle voordelen van het VAPIANO PEOPLE-programma. De rechtsgrondslag daarvoor is jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG (zie voor meer informatie onderaan punt 3. VAPIANO PEOPLE).

VAPIANO Finder

Met de app kun je via de "VAPIANO Finder" het dichtstbijzijnde VAPIANO-restaurant vinden. Daarvoor hebben wij jouw GPS-locatiegegevens nodig of je voert zelf je actuele locatie in de app in. Voor beide gevallen is de rechtsgrondslag jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG. Als je op jouw mobiel de locatievoorzieningen geactiveerd hebt, verwerkt VIM jouw GPS-gegevens uitsluitend voor het lokaliseren van het dichtstbijzijnde VAPIANO-restaurant. Er wordt geen bewegingsprofiel op basis van deze gegevens gegenereerd. Door de locatievoorzieningen te deactiveren, kun je je toestemming intrekken. Tot die tijd is de verwerking van gegevens toegestaan.

Gebruik in restaurants

Om ervoor te zorgen dat je ook bij technische problemen met jouw smartphone of in geval van een beperkte batterijcapaciteit toch van de voordelen van het VAPIANO PEOPLE-programma kunt profiteren, slaan wij jouw naam voor de duur van jouw bezoek aan een restaurant samen met jouw VAPIANO PEOPLE-nummer op en geven we dit door aan het kassasysteem. Op die manier kunnen de gegevens ook bij onvoorziene omstandigheden aan jou en aan je VAPIANO PEOPLE-account worden gekoppeld. Deze vorm van gegevensverwerking is gegrond op een gerechtvaardigd belang overeenkomstg artikel 6, lid 1, eerste zin AVG, omdat wij jou ook in zulke gevallen onze diensten aan kunnen bieden.

Inloggegevens

Bij gebruik van de VAPIANO-app heb je de mogelijkheid permanent aangemeld te blijven. Daarvoor maken VIM of andere geautoriseerde service-aanbieders gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om jou een snellere en betere gebruikerservaring te kunnen bieden. Daarvoor worden jouw inloggegevens, bestaande uit je e-mailadres en je wachtwoord, opgeslagen zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren als je de VAPIANO-app opent.

5. Vapiano Take Away & Home Delivery

Via de website https://www.vapiano-takeaway.nl/ kun je maaltijden en drankjes bestellen en deze vervolgens zelf afhalen (Take Away). Als je geen lid bent van VAPIANO PEOPLE, worden de persoonsgegevens die je bij het bestellen hebt doorgegeven na uiterlijk 8 weken automatisch verwijderd.

Daarnaast kun je ook direct via de bestelservice op www.thuisbezorgd.nl, www.foodora.nl of www.fooddrop.nl bestellen. Het gebruik van deze diensten en het verstrekken van jouw gegevens geschiedt op vrijwillige basis. Meer informatie privacy met betrekking tot uw gegevens vind u hier: Thuisbezorgd, Foodora en Fooddrop

6. Facebook-pagina

Onder de URL https://nl-nl.facebook.com/VapianoNederland hebben wij een officiële Facebook-pagina overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) AVG. Wij verzamelen, bewaren of verwerken nooit persoonsgegevens van onze gebruikers op deze website. Er wordt evenmin op andere wijzen gegevensverwerking door ons uitgevoerd of geïnitieerd. De gegevens die jij op onze Facebook-pagina invoert, zoals reacties, video's of foto's, worden nooit voor andere doeleinden door ons gebruikt of verwerkt.

Facebook maakt op deze pagina gebruik van zogeheten webtracking-methoden. Houd er rekening mee dat niet uitgesloten kan worden dat Facebook jouw profielgegevens gebruikt om bijvoorbeeld jouw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. te analyseren. Wij hebben op geen enkele manier invloed op de verwerking van jouw gegevens door Facebook. Meer informatie vind je op https://nl-nl.facebook.com/policy.php .

top